dcsimg
Baskı

Baskı

Sorumluluk Reddi

Bu sorumluluk reddi, buradan itibaren Skil olarak anılacak olan Skil Europe B.V.'ye ait kendin-yap dijital medyasının (web sitesi ve mobil uygulamalar) Sorumluluk Reddidir.

Bu medya, mümkün olan en fazla özen gösterilerek tasarlanmış ve derlenmiştir. Buna rağmen, medyada yer alan bilgilerin eksik, yanlış ya da eski olması olasıdır. Medyada yer alan bilgiler ve içerik temelinde hiç bir hak türetilemez ve hiç bir talepte bulunulamaz.

Bu medya ile ilgili zorluklarla ya da yanlışlıklar, eksiklikler ya da haksızlıklarla karşılaşmanız durumunda, lütfen bize bildirin. Skil, bunları gidermek için elinden geleni en kısa sürede yapacaktır.

Skil, medyada yer alan bilgilerin içeriğinden, doğruluğundan, doğru gösterilmesinden, eksiksizliğinden ve/veya kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Bu bilgilerin kullanımı tamamen ziyaretçinin sorumluluğundadır.

Medya, Skil haricindeki şirketlerin web sitelerine yönlendiren linkler, başlıklar ve düğmeler içerebilir. Skil'in bu siteler üzerinde hiç bir kontrolü yoktur ve bu sitelerin ya da bu sitelerde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı kaynaklanan zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Skil, medyanın virüsler, Truva atları ya da diğer hatalar ve/veya kusurlar içermediğini garanti edememektedir. Skil, ziyaretçinin ekipmanında ya da yazılımında, medyanın ziyaret edilmesi öncesinde, sırasında ya da sonrasında tespit edilen hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Skil, bilgilerin teminindeki sorunlar, kesintiler ya da gecikmelerden kaynaklanan zararlar, ya da medyada yer alan bilgilerin sonucunda icra edilen eylemlerden kaynaklanan zararlar için hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Skil, medyanın bakımı ve erişilebilirliği için bir ya da daha fazla hizmet sağlayıcıya bağımlıdır. Skil, medyaya erişimde ya da medyanın kullanımında yaşanan tüm olası sorunlu gidermek (giderilmesini sağlamak) için her türlü çabayı gösterecektir, ancak medyanın her zaman ve tamamen kullanılabilir olmasını garanti edememektedir.

Ziyaretçi tarafından sağlanan tüm bilgiler, şahıslar ile bağlantılandırılabilecek olan tüm bilgiler de dahil, herkesin erişimine açıktır. Ziyaretçi tarafından gönderilen bilgiler, Skil'in sorumluluğu altında değildir.

Bu sorumluluk reddi, Kullanım Koşullarının bir parçasını oluşturur. Kullanım Koşulları ile çelişmesi durumunda, sorumluluk reddinin hükümleri geçerli olacaktır.

 

Gizlilik

Bu bildirim, buradan itibaren Skil olarak anılacak olan Skil Europe B.V.'ye ait kendin-yap dijital medyasının (web sitesi ve mobil uygulamalar) Gizlilik Bildirimidir.

Ziyaretçi olarak sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgiler, bir şahıs ile bağlantılandırılabilecek olan tüm bilgiler de dahil, herkesin erişimine açıktır. Skil, sadece medyamızı ziyaret eden şahıslar tarafından açıkça ve gönüllü olarak sağlanan bilgileri kullanacaktır. Tarafınızdan gönderilen bilgiler, Skil'in sorumluluğu altında değildir.

Skil, medyayı ziyaret eden tüm ziyaretçilerin gizliliğine saygı göstermektedir ve aktif ya da pasif biçimde Skil'e sağlanan kişisel bilgilerin, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin mevzuata göre gizlilik içinde ve dikkatle ele alınacağını temin etmektedir. Bilgi koruma ve bilgi güvenliği, Skil'in şirket politikasının bir parçasını oluşturmaktadır.

Size ait veriler, Skil'in ilgili hizmetlerini ve ürünlerini bildirmek için Skil tarafından kullanılabilir. Buna karşı olmanız ya da verilerini düzeltmek istemeniz ya da geri istemeniz durumunda, lütfen bizimle irtibata geçin. Veriler ayrıca medyanın teknik yönetimi, kamuoyu yoklamaları ve pazarlama için de kullanılır.

Skil, yasalar ya da bir mahkeme kararı vermesini gerektirmedikçe, sizin önceden açık izniniz olmadan kişisel bilgileri üçüncü şahıslara vermeyecektir.

Ziyaretiniz ve tıklama davranışınız ile ilgili bilgiler, medyanın daha da optimize edilmesine yönelik olasılıkların araştırılması için Skil tarafından kullanılacaktır. Skil, çerezler ya da JavaScript gibi diğer aktif bileşenler kullanabilir. Bunlar, medyamıza yapılan ziyaretler hakkında bilgi toplanmasını amaçlamaktadır. Skil, tarafınızdan sağlanan bilgileri sadece yasalara uygun şekilde kullanacaktır ve kullanım, uygun ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Tarayıcınız, bir çerez gönderildiğinde bildirimde bulunacak ya da tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu durumda Skil, medyanın tüm işlevlerinin doğru şekilde çalışacağını garanti edememektedir.

Web sitemiz için tekrar hedefleme teknolojileri kullanıyoruz. Bu teknolojileri, çevrimiçi içeriği ilgi alanlarınıza uyarlamak için kullanıyoruz. Bu teknolojiler, geçmişte web sitemize ilgi gösteren ziyaretçilere, ortaklarımızın web sitelerinde reklamlar gösterilmesine olanak vermektedir. Çevrimiçi ziyaretçiler, kişiselleştirilmiş ve ilgi alanlarına yönelik reklamları, hedefsiz reklamlardan çok daha cazip bulmaktadır. Reklamlar, ortaklarımızın web sayfalarında, bir çerez teknolojisi ve daha önceki kullanıcı davranışlarının bir analizi temelinde gösterilmektedir. Bu reklam biçimi tamamen gizlidir. Gizlilik ile ilgili veriler elimizde tutulmamaktadır ve kullanıcı profilleri, gizlilik ile ilgili verileriniz ile bağlantılandırılmamaktadır.

Medya, Skil'in medyası haricindeki web sitelerine linkler içerebilir. Skil, bu diğer web sitelerinin kişisel verilerinizle ilgili işlemleri konusunda sorumluluk taşımamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, lütfen ziyaret ettiğiniz web sitesinin gizlilik bildirimini okuyun.

Gizlilik Bildirimi, Kullanım Koşullarının bir parçasını oluşturur. Kullanım Koşulları ile çelişmesi durumunda, Gizlilik Bildiriminin hükümleri geçerli olacaktır.

 

 

Kullanım Koşulları

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Hollanda

Zuidwest-Hollanda Ticaret Odası Kayıt Numarası: 20067148

 

Madde 1: Tanımlar

 1. Bu Kullanım Koşullarında aksi açıkça belirtilmiş olmadıkça, bu Kullanım Koşullarında yer alan terimler belirtilen anlamlara sahip olacaktır:
  1. Skil Europe B.V.: bu Kullanım Koşullarını, kendin-yap medyasına giren ziyaretçileri için, kendi iş faaliyetleri bağlamında kullanan tüzel kişi; buradan itibaren “Skil” olarak anılacaktır.
  2. Ziyaretçi: Skil'in sahibi olduğu, www.kendin-yap.com adresini de içeren web sitesini (sitelerini) ve/veya mobil uygulamayı (uygulamaları) ziyaret eden kişi.
  3. Medya(lar): halkın erişimine açık tüm kendin-yap medyaları ve Skil'in kendi iş faaliyetleri için oluşturduğu tüm diğer medyalar.
  4. Hizmet Sunumu: Kullanım Koşullarındaki Madde 3'te açıklanan şekilde Skil'in Hizmet Sunumu.
  5. Yazılı olarak: mektup, e-posta, faks ya da, teknik bilginin buluştan önceki durumu ya da genel kabul görmüş standartlar dikkate alındığında aynı kabul edilebilecek diğer iletişim yolları vasıtasıyla.

Madde 2: Uygulanabilirlik

 1. Bu koşullar, Skil'in kendin-yap medyasının ziyaret edilmesi ve kullanılması, ayrıca medyada ya da medya yoluyla kullanıma sunulan bilgi, tavsiye, teklif, vb.'nin kullanılması için uygulanabilirdir.
 2. Ziyaretçi, medyayı kullanarak ya da ziyaret ederek, Kullanım Koşullarının içeriğini kabul etmiş sayılır.
 3. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün (bir kısmının) uygulanamaz olması, geri kalan hükümlerin uygulanabilirliğini etkilemez.

Madde 3: Hizmet Sunumu:

 1. Skil, hizmet sunumu için bir kaç web sitesini ve mobil uygulamayı devam ettirmektedir.Kendin-yap medyasında, Skil ya da ziyaretçileri tarafından ya da bunlar adına Kendin Yap ile ilgili çeşitli konularda bilgi sağlanmakta ve aletlerin ve yardımcı ekipmanın kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunulmaktadır. Medya ayrıca, ziyaretçilerinin birbirlerine sorular sorabildikleri ve yanıtları kısıtlama olmadan okuyabildikleri bir forum bölümünü de içermektedir.
 2. Ziyaretçi, medyanın tüm bölümlerine ve medyada yer alan tüm bilgilere ücretsiz olarak erişebilir.

Madde 4: Tarafların hakları ve yükümlülükleri

 1. Skil, medyayı ve içerdiği bilgileri mümkün olduğunca güncel tutmak için çaba gösterecektir. Skil, medyayı ve içerdiği bilgileri periyodik olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
 2. Skil, örneğin medyanın bakımı ya da değiştirilmesi için gerekli olduğunda, medyayı (geçici olarak) hizmet dışı bırakmaya ya da medyanın kullanımını ya da medyaya erişimi kısıtlamaya yetkilidir. Ziyaretçi, medyanın hizmet dışı bırakılmasından ya da medyaya erişimin kısıtlanmasından kaynaklanan herhangi bir zarar için hiç bir durumda bir tazminat hakkına sahip değildir.
 3. Ziyaretçi, Skil'in ya da ortaklarının itibarına hiç bir şekilde zarar vermeyeceğini garanti eder.
 4. Skil, aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde, medyada yer alan metinleri ve temel veritabanındaki (kişisel) bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmadan kaldırma hakkını saklı tutar:
  1. ziyaretçinin dürüstlüğü konusunda belirgin endişelerin ortaya çıkması;
  2. ziyaretçinin, Skil'in takdirine göre, genel ahlaka ya da genel beğenilere aykırı davranması;
  3. ziyaretçinin ayrımcı, küçültücü, kaba, müstehcen ya da ırkçı bir dil kullanması;
  4. ziyaretçinin, Skil'in ya da ortaklarının çıkarlarına ve/veya itibarına zarar vermesi ya da zarar vermekle tehdit etmesi;
  5. Hollandaca'dan farklı bir dil kullanılması;
  6. ticari ifadelerin kullanılması.

Madde 5: Gizli bilgiler

 1. Skil, medyanın ziyaret edilmesi bağlamında ziyaretçiden edindiği - örneğin IP adreslerini ve irtibat bilgilerini içeren - tüm bilgilerin gizliliğini gözetmeyi taahhüt eder. Skil, bu bilgileri, ziyaretçinin izni olmadan üçüncü şahıslara vermeyecektir.
 2. Skil, ziyaretçilere ait olan ve bir şahıs ile bağlantılandırılabilecek olan tüm verilere, Kişisel Veri Koruma Yasasının hükümlerine göre muamele edecektir.
 3. Skil, paragraf 1'de belirtilen verileri gizli tutmak için tüm makul önlemleri alacak ve medyayla ilgilenen ve kendi sorumluluğu altına giren tüm kişilerin de bu gizliliği gözetmesini garanti edecektir.
 4. Skil, ziyaretçiden alınan tüm verileri dikkatle saklayacak ve muhafaza edecektir ve bu bilgilere (örneğin bilgisayar korsanları tarafından) istenmeyen erişimi önlemek için tüm makul önlemleri alacaktır (alınmasını sağlayacaktır).
 5. Skil, kendisinin ya da üst düzeydeki yönetim personelinin kastından ve/veya kasıtlı ihmalinden kaynaklanmadıkça, bu bilgilerin - bilgisayar korsanlarından kaynaklanıyor olsa da olmasa da - kaybından ya da tahrip olmasından asla sorumlu olmayacaktır.
 6. Skil'in, yasa ve yönetmelikler ya da bir adli karar sonucunda gizli bilgileri ifşa etmek zorunda kalması ve yasal ayrıcalığa ya da mahkemece izin verilen bir ayrıcalığa istinat edememesi durumunda, gizlilik yükümlülüğü geçerli olmayacaktır. Bu istisna, bu Maddedeki paragraf 3'te belirtilen kişiler için de geçerli olacaktır.

Madde 6: Fikri mülkiyet

 1. Medyaya sitesine ve Skil tarafından medyada yayınlanan her şeye ait (tüm fikri mülkiyet haklarını da içeren) tüm haklar, her zaman Skil'e ait olacaktır. Medyada yer alan materyalin kullanımına, Skil'in yazılı izni olmadan izin verilmez.
 2. Ziyaretçi, tarafından sağlanan bilgilerin üçüncü şahıslara ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti eder ve böyle bir ihlalden kaynaklanan zararların tazmini için üçüncü şahısların bulunduğu her türlü talebe karşı Skil'i tazmin edecektir.

Madde 7: Şikayetler

 1. Medya (medyadaki bilgiler) hakkındaki şikayetler, kendi medyası yoluyla Skil'e iletilebilir.
 2. Şikayetler, belirlendikten sonra en kısa süre içerisinde iletilmeli ve Skil'in uygun şekilde harekete geçebilmesi için mümkün olduğunca ayrıntılı olmalıdır.

Madde 8: Sorumluluk ve garantiler

 1. Skil, medyada sadece bir dijital bilgi platformu sağlamaktadır ve hiç bir durumda, ziyaretçinin ve/veya üçüncü şahısların medyada yer alan bilgilerin kullanımı ya da yorumlanması nedeniyle uğrayacağı - işin yapılması ya da aletlerin ve yardımcı ekipmanın kullanılması sırasında ortaya çıkan - hasarlardan sorumlu değildir.
 2. Skil, medyada yer alan ve kaynağı kendisi ya da ziyaretçiler ya da üçüncü şahıslar olan bilgilerin içeriğinden, doğruluğundan, doğru gösterilmesinden, eksiksizliğinden ve/veya kullanılabilirliğinden sorumlu ya da yükümlü değildir. Bu bilgilerin kullanımı tamamen ziyaretçinin sorumluluğundadır ve ziyaretçi, zararların tazmini için üçüncü şahısların bulunduğu her türlü talebe karşı Skil'i tazmin edecektir.
 3. Medya, üçüncü şahısların web sitelerine yönlendiren linkler, başlıklar, düğmeler, vb. içerebilir. Skil'in bu siteler üzerinde hiç bir kontrolü yoktur ve bu sitelerin ya da bu sitelerde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı ziyaretçinin uğradığı zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 4. Skil, medya ile ilgili olarak, medyanın virüsler, Truva atları ya da diğer hatalar ve/veya kusurlar içermediğini garanti edememektedir. Skil, ziyaretçinin ekipmanında ya da yazılımında, medyanın ziyaret edilmesi öncesinde, sırasında ya da sonrasında tespit edilen herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Skil, herhangi bir hatanın ve/veya kusurun (zamanında) giderileceğini de garanti etmemektedir.
 5. Skil, medyanın bakımı ve erişilebilirliği için bir ya da daha fazla hizmet sağlayıcıya bağımlıdır. Skil, medyaya erişimde ya da medyanın kullanımında yaşanan tüm olası sorunlu gidermek (giderilmesini sağlamak) için her türlü çabayı gösterecektir, ancak medyanın sürekli ve tamamen kullanılabilir olmasını garanti edememektedir.
 6. Skil, bilgilerin teminindeki sorunlar, kesintiler ya da gecikmelerden kaynaklanan zararlar, ya da medyada yer alan bilgilerin sonucunda icra edilen eylemlerden kaynaklanan zararlar için hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 7. Ziyaretçi tarafından medya yoluyla gönderilen bilgiler, Skil'in sorumluluğu altında değildir.
 8. Skil, - tavsiyede bulunma ve bilgi sağlama rolü çerçevesindeki - görevlerini kendisinden beklenen şekilde yerine getirmektedir; ancak Skil, söz konusu zararın kendisinin kastından ve/veya kasıtlı ihmalinden kaynaklanması ya da zorunlu yasal hükümlerin aksini gerektirmesi durumları haricinde, dolaylı hasarlar gibi - ancak bunlarla sınırlı olmayan - zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 9. Mevcut mevzuata göre ziyaretçinin uğradığı zararlardan Skil'in sorumlu olması durumunda, Skil'in tazminat yükümlülüğü daima - uygun olan hallerde - sigortacı tarafından ödenen azami miktar ile sınırlı olacaktır.

Madde 9: Geçerli yasalar / yetkili mahkeme

 1. Bu Kullanım Koşulları tamamen Hollanda yasalarına tabidir.
 2. Tüm ihtilaflar, Skil'in yerleşik olduğu yerdeki yetkili mahkemeye sunulacaktır, ancak Skil, bir ihtilafı ziyaretçinin yerleşik olduğu yerdeki yetkili mahkemeye sunma hakkını daima muhafaza edecektir.
 3. Ziyaretçi, seçimini Skil'e zamanında bildirmedikçe, her zaman ihtilafı yasal yetkili mahkemeye sunmayı seçebilir. Burada 'zamanında' şu anlama gelmektedir: Skil'in, ihtilafı kendi merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunmayı istediğini ziyaretçiye yazılı olarak bildirmesinden sonra bir ay içinde.

Madde 10: Sonuç hükümleri

 1. Medyada ayrı olarak yer alan Gizlilik Bildirimi ve Sorumluluk Reddi, bu Kullanım Koşullarının bir parçasını oluşturmaktadır. Kullanım Koşulları ile çelişmesi durumunda, Gizlilik Bildirimi ve Sorumluluk Reddinin hükümleri geçerli olacaktır.
 2. Skil her zaman Kullanım Koşullarını, Gizlilik Bildirimini ya da Sorumluluk Reddini değiştirme hakkına sahiptir.

Tarih: 13 Nisan 2012